Начало Как да поръчаме стол Общи условия 

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ


за взаимоотношения с клиенти сключили договор от разстояние
за покупка на офис столове чрез сайта UNISED

1. С тези общи условия се определят реда, сроковете и условията на сключения от разстояние договор между "Унисед" ООД и неговите клиенти, закупили офис столове чрез сайта UNISED, както и всички други взаимоотношения, и спорове произтичащи от този договор.

2. Общите условия са задължителни за "Унисед" ООД и неговите клиенти. Клиентите удостоверяват съгласието си с Общите условия с потвърждението в прозорчето под поръчката, която правят on-line. Договора между страните се счита за сключен от датата на получаване на потвърждението от "Унисед" ООД на направената чрез сайта поръчка.

3. Клиентът има право да се откаже, без да дължи обезщетение, неустойка или посочва причините, от сключения с "Унисед" ООД договор и върне стоката в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаването й, с изключение на случаите, когато стоката е била употребявана и/или по някакъв начин е нарушен нейният търговски вид.

4. Стоката следва да бъде върната обратно в запазена оригинална опаковка, в която е била доставена. Клиентът следва да използва опаковката по начина, по който е била опакована стоката от доставчика, за да се защити офис стола от повреда при транспорт. Върнатата стока трябва да е придружена задължително от фактура или фактура с касова бележка (при плащане с наложен платеж), приемо - предавателен протокол за доставка и други документи, съдържащи се в пратката (като гаранционна карта др), ако е имало такива.

5. Връщането на продукта става чрез куриерска фирма, за сметка на клиента до адреса на "Унисед" ООД в Ловеч, а именно: Ловеч, Производствено-складова база. Молим, да бъдем уведомени за вашето действие да върнете стоката.

6. "Унисед" ООД гарантира връщането на заплатената от клиента сума, без стойността на куриерската услуга за връщането на продукта, само и единствено в случаите на изпълнение на т.т. № № 3, 4 и 5 от Общите условия. Възстановяването на заплатената от клиента сума се извършва само по банков път на посочена от клиента банкова сметка. В тези случаи плащането се извършва в рамките на 7 работни дни. Доставчикът уведомява писмено на посочените от него координати в случай, че купувачът не е спазил условията за връщане на стоката. Доставчикът не носи отговорност в случай на неправилно посочени банкови данни.

7. Приемо - Предавателния Протокол, фактурата (при банково плащане) или фактурата с касовата бележка към нея (при плащане в брой с наложен платеж), издадени от "Унисед" ООД са документите, удостоверяващи клиента като такъв и същите е следва да се съхраняват. В случай на не представяне на тези документи от страна на клиента отпадат всякакви задължения на "Унисед" ООД към него.

8. Клиентът има право на безплатно гаранционно обслужване в рамките на съответния гаранционен срок който е упоменат в сайта на UNISED или в гаранционна карта към офис стола. Ако ремонтите, които трябва да се извършат са в следствие на неправилна употреба, лошо съхранение или умишлени действия от страна на клиента и причинили негодност за ползване на продукта, "Унисед" ООД не носи отговорност. Подробно за условията на валидност на гаранцията молим посете подрубриките в сайта «Общи гаранционни условия» и «Условия за подръжка и експлоатация» в рубриката «Грижа за клиента».

9. За гаранционно и извън гаранционно обслужване, продукта трябва да се достави на адресите, посочени в т.№5 от Общите условия чрез куриерска фирма или лично, като всички разходи по транспортирането до и от сервиза са за сметка на клиента. За продукти изпратени по начин различен от по-горе упоменатия, "Унисед" ООД не носи отговорност.

10. Фирмата извършва, гаранционен и следгаранционен сервиз с гаранция за качество. Сервизното обслужване, което не попада в категорията «гаранционно» се заплаща по текущ тарифи. Клиентите на UNISED се ползват с предимство при изпълнение на сервизните услуги.

"Унисед" ООД си запазва правото, да променя спесификациите на изделията, условията на доставка, плащане, цени и други по всяко време. Такива промени не се отнасят до вече потвърдени поръчки.