Начало Защита на личните данни 

Защита на личните данни

Политика за защита на личните данни на сайта unised.bg

 

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящата политика за защита на личните данни на Интернет магазина unised.bg (наричана по-нататък за краткост: "Политика") има информационен характер, което означава, че тя не е задължителен източник на задължения за Клиентите на Интернет магазина.

1.2. Администраторът на личните данни, събирани посредством Интернет магазина, e дружеството УНИСЕД ООД, Булстат 131217049 с адрес на регистрация: гр. Ловеч, ул. Троянско шосе 1, Ловеч Логистик Парк.

1.3. Администраторът полага специални грижи за опазване интереса на предоставилите данните си лица и специално гарантира, че събираните данни се обработват съгласно закона; събират се за конкретни, в съответствие със закона, цели и не се предоставят за по-нататъшна обработка в разрив с тези цели; съответно правилно и адекватно по отношение на целите, за които се обработват и съхраняват във форма, позволяваща идентифицирането на лицата, за които се отнасят, не по – дълго от времето необходимо за постигане целта на тяхната обработка.

 

2. ЦЕЛ И ОБЕМ НА СЪБИРАНИТЕ ДАННИ И ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИТЕ

2.1. Всеки път целта, обемът и получателите на данните, обработвани от Администратора, произтича от действията, предприети от Клиента в Интернет магазина. Например, ако Клиентът при заявка на Поръчка избере лично да получи поръчката, вместо по куриер, то неговите Лични данни ще бъдат обработени единствено с цел реализиране на Поръчката и няма да бъдат предоставени на превозвача, който реализира пратката по поръчка на Администратора.

2.2. В случаите, в които Клиентът заяви в Интернет магазина опцията за доставка на пратката от куриерска компания, Администраторът предоставя единствено необходимите лични данни на Клиента на избрания превозвач или посредник, реализиращ  доставката по нареждане на Администратора.

2.3. За други цели Личните данни на Клиента могат да се обработват въз основа на доброволно дадено съгласие или според действащите законови разпоредби.

2.4. Администраторът може да обработва следните лични данни на Клиентите, които ползват Интернет магазина: име и фамилия; имейл адрес; телефонен номер за контакт; адрес за доставка (улица, пощенски код, населено място, държава), адрес по местоживеене / адрес по регистрирана стопанска дейност/ седалище на фирма (ако е различен от адреса за доставка). Изброените Лични данни ще бъдат използвани само за целите на направена поръчка и улесняване на по-нататъшна комуникация около нейното осъществяване.

2.5. Използването на Интернет магазина unised.bg не изисква регистрация. Предоставянето на Лични данни от Клиента е доброволно, въпреки това необходимо за направата на поръчка и нейната доставка до Клиента.

 

3. ПРАВО НА КОНТРОЛ, ДОСТЪП ДО СЪДЪРЖАНИЕТО НА СОБСТВЕНИТЕ ДАННИ И ТЯХНОТО КОРИГИРАНЕ

3.1. Клиентът има право на достъп до съдържанието на своите лични данни и тяхното коригиране.

3.2. Всяко лице има възможност да упражнява правата си, произтичащи от Закона за защита на личните данни, по-специално: правото на достъп до собствени лични данни, правото да поиска актуализация, коригиране и изтриване, както и правото да подава възражения в случаите, предвидени в постановленията на упоменатия закон.

 

4. ФАЙЛОВЕ „БИСКВИТКИ“ (COOKIES)

4.1. В Интернет магазина се използват файлове „бисквитки“ с цел да се осигурят на Клиента максимални удобства при използването на Интернет магазина, включително за статистически цели и анализ на посещенията на сайта unised.bg в обобщен вид. По време на влизанията на Клиента в Интернет магазина, автоматично могат да бъдат събирани данни за посещения, под формата на имена на домейни на интернет сайтове, от който клиентът е препратен на сайта на Интернет магазина, за вид браузър, за вид операционна система, за IP адрес, идентификатор на Клиента и други информации, предавани чрез протокола http.

4.2. Файловете тип „бисквитки“ са малки текстови информации, изпращани от сървъра и записвани от устройството на Клиента (обикновено на твърдия диск на компютъра или на мобилно устройство). В тях се съхранява информация, която може да е необходима за Интернет магазина, за да се приспособи към начина, по който Клиентът използва сайта и да запомня добавените продукти в потребителската кошница до направата на поръчка.

4.3. Данните, събирани от бисквитките са анонимизирани, за да се избегне идентифицирането на Клиента. Данните се използват в обобщен вид за анализирането на трафика на сайта и потребителските предпочитания, въпреки че понякога тази информация може да има характер на лични данни, които позволяват приписването на определено поведение на конкретен потребител

4.4. Файловете „бисквитки“, използвани в Интернет магазина не са опасни нито за Клиента, нито за крайното устройство, използвано от Клиента, затова препоръчваме да не изключвате тяхното обслужване в браузъра. В Интернет магазина се използват два вида файлове "бисквитки": "сесийни", които остават записани на компютъра или мобилното устройство на Клиента до момента на излизане от интернет сайта или изключване на програмата (интернет браузъра) и "постоянни", които остават на устройството на Клиента за време, определено в параметрите на файловете "бисквитки" или до момента, в който бъдат ръчно изтрити в интернет браузъра.

4.5. Клиентът може да промени начина на използването на "бисквитки" от браузъра, включително да блокира или изтрие тези, които идват от Интернет магазина (и от други интернет сайтове). Начинът за изтриване е различен в зависимост от използвания интернет браузър или Приложение. Информацията за начина за премахване на „бисквитките“ трябва да се намира в рубриката "Помощ" на избрания уеб браузър. Например: за браузър „Internet Explorer“ файловете „бисквитки“ могат да бъдат променяни от Инструменти (Tools) -> Интернет опции (Internet Options) -> Поверителност (Privacy); в търсачката Mozilla Firefox: Инструменти (Tools) -> Опции (Options) -> Поверителност (Privacy); докато в браузър Google Chrome: Настройки (Settings) -> Разширени настройки (Show Advanced Settings) -> Поверителност (Privacy) -> Настройки за съдържание -> файлове „Бисквитки“ (Cookies). Начините за достъп могат да се различават в зависимост от използваната версия на браузъра.

4.6. "Бисквитките", използвани на сайта unised.bg са следните:

 •  
 • Бисквитка Описание Период
  __utma

  Събира информация за броя посещения на сайта от потребителя. Използва се от Google Analytics

  2 години
  __utmb Записва часа на посещение на сайта с цел изчисляване на продължителност на сесия. Използва се от Google Analytics Сесия
  __utmc Записва часа на напускане на сайта с цел изчисляване на продължителност на сесия. Използва се от Google Analytics Сесия
  __utmt  Регулира времето на заявка до сървъра Сесия
   __utmz  Събира информация за източника на посещението, използваната търсеща машина и ключова дума за намиране на сайта. Използва се от Google Analytics  6 месеца

4.7. Повече информация относно "бисквитките", използвани от Google Analytics - онлайн инструмент, използван от Интернет магазина за анализ на статистиката на сайта (като например демографски доклади), ще намерите в Декларацията за поверителност на Google, както и в Помощния център на Google Analytics за Поверителност и сигурност на данните.

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

5.1. Интернет магазинът може да съдържа препратки към други сайтове. Администраторът призовава след преминаването към други сайтове да се запознаете с политиката за поверителност, действаща там. Настоящата политика за поверителност се отнася единствено за този Интернет магазин.

5.2. Администраторът си запазва правото за промени в бъдеще на Политиката за поверителност, които могат да са резултат от някоя от следните важни причини:

 • промяна на действащите разпоредби, конкретно в областта на защита на личните данни, телекомуникационното право, на услугите предоставяни по електронен път и регулиращи правата на потребителите, които оказват влияние върху нашите права и задължения или правата и задълженията на Клиента
 • развитие или промяна на функционалността на Интернет магазина, продиктувано от напредък в интернет технологиите, в това число внедряване на нови технологични или технически решения, оказващи влияние върху използването на сайта

5.3. Администраторът, при всеки случай, ще публикува в границите на сайта на Интернет магазина информация за промените в Политиката. Заедно с всяка промяна, новата версия на Политиката ще се публикува с нова дата.

5.4. Настоящата версия на Политиката влиза в сила от дата 15.05.2018г.