Wait е въздушен, сякаш безтегловен. Мимикрията е присъща за него. Променете цветовата му окраска, и ще се слее със средата.

Но той е там, за да ви служи.За вашите гости, в конферентната зала, в зоната на рецепцията, за изчакващите. Навсякъде.

Незабележим или изпъкващ като акцент. Според настроението.