МЕХАНИЗМИ

Oт синхронния механизъм зависят някои от важните ергономични характеристики на стола. Основната му функция е осигуряването на наклон на облегалката в синхрон с този на седалката. По този начин при облягане, краката остават стабилно стъпили на земята, като същевременно предният ръб на седалката не притиска бедрата. Ъгълът на наклон на облегалката трябва да бъде над 20⁰, докато наклонът на седалката е по-малък.

Облегалката може да бъде фиксирана в работна позиция и в 3, 4 или 5 позиции на наклон в зависимост от механизма. Това е още една от разликите с люлеещите механизми, които се използват при обикновените работни столове, които често не се заключват в повече от една позиция.

Наклонената назад позиция на тялото стимулира по-дълбоко дишане, захранва клетките с кислород и подобрява кръвообращението. Препоръчва се облегалката да се остави в свободно движение, за да може тялото периодично свободно да се отпуска назад. За пълноценното използване функционалността на синхронния механизъм, съпротивлението при наклон на облегалката трябва да съответства на теглото на потребителя.

Механизъм BALANCE SLIDE

 

Синхронният механизъм Balance Slide дава възможност както за задължителната регулация във височина, така и заключването на облегалката в 4 позиции. Регулирането на силата на съпротивлението на облегалката при люлеене се извършва улеснено в 3 позиции. Голямото предимство на механизма е плъзгането на седалката.

Синхронният механизъм Balance Slide разполага с:

 • Улеснено регулиране силата на люлеене в 3 позиции
 • Ъгъл на наклона на облегалката – 20⁰
 • 4 позиции на заключване на облегалката
 • Плъзгане на седалката
 • Функция Антишок
 • Регулация височината на седалката
 1. Завъртането на колелото на лоста от дясната страна затяга / отпуска силата на съпротивление на облегалката при люлеене
 2. Повдигането на лоста от дясната страна регулира височината на стола
 3. Завъртането на колелото на лоста от лявата страна заключва облегалката в 4 позиции на наклон
 4. Повдигането и задържането на лоста от лявата страна освобождава плъзгането на седалката

Механизъм Auto

Силната страна на механизъм Auto е автоматичното регулиране на силата, с която облегалката подкрепя тялото при облягане според теглото на потребителя, без да са необходими допълнителни настройки.
Всички необходими регулации се осъществяват посредством един лост от дясната страна на седалката.

Синхронният механизъм Auto разполага с:

 • Автоматично регулиране силата на люлеене според теглото на потребителя
 • Ъгъл на наклона на облегалката – 20⁰
 • 5 позиции на заключване на облегалката
 • Функция Антишок
 • Регулация височината на седалката
 1. Натискането на бутона заключва / отключва люлеенето на седалката и облегалката
 2. Повдигането на лопатката на лоста нагоре регулира височината на стола

Механизъм Epron

Синхронният механизъм Epron е бюджетен вариант, който спестява от многобройните настройки, но все пак осигурява нужната ергономия на работа. Подходящ за случаите, в които столът се използва от един човек и няма нужда от постоянна настройка на силата на люлеене.
Регулирането на силата на люлеене се извършва посредством винт под седалката.  Височината на седалката се регулира посредством лост от дясната страна на седалката, а заключването в една от четирите позиции на облегалката се настройва с лост от лявата страна.

Синхронният механизъм Epron разполага с:

 • Настройка според теглото на потребителя посредством винт
 • 4 позиции на фиксиране наклона на облегалката
 • Функция Антишок
 • Регулация височина на седалката
 1. Повдигането на лоста нагоре регулира височината на стола
 2. Завъртането на лоста заключва / отключва люлеенето на облегалката в 4 позиции
 3. Завъртането на винта засилва / отпуска силата на съпротивление при люлеене

Механизъм Easy/Easy Slide

Механизъм Easy е базов модел синхронен механизъм, който обаче разполага с всички важни настройки. Регулирането на съпротивлението при люлеене се осъществява с винт за случаите, когато не е необходима честа настройка на функциите. Заключването на облегалката е в 3 позиции на наклон, което става с дърпане и прибиране на странично разположения лост.
Едно от предимствата на механизъм Easy освен по-ниската му цена е и вариантът с плъзгане на седалката Easy Slide, който разполага с допълнителен лост за тази настройка.

Синхронният механизъм Easy / Easy Slide разполага с:

 • Настройка според теглото на потребителя посредством винт
 • 3 позиции на фиксиране наклона на облегалката
 • Функция Антишок
 • Регулация височина на седалката
 • Плъзгане на седалката във версия Easy Slide
 1. Повдигането на лоста нагоре регулира височината на стола
 2. Издърпването на лоста навън отключва люлеенето на облегалката
 3. Завъртането на винта засилва / отпуска силата на съпротивление при люлеене
 4. *Механизъм Easy Slide разполага с допълнителен лост за плъзгането на седалката