МЕХАНИЗМИ

Синхронният механизъм осигурява наклон на облегалката, в синхрон със седалката. По този начин при облягане, краката остават стабилно стъпили на земята, като същевременно предният ръб на седалката не притиска бедрата. Ъгълът на наклон на облегалката трябва да бъде над 20⁰, докато наклонът на седалката е по-малък.

Облегалката може да бъде фиксирана в работна позиция и в 4 или 5 позиции на наклон в зависимост от механизма. Това е още една от разликите с люлеещите механизми, които се използват при обикновените работни столове, които често не се заключват в повече от една позиция.

Наклонената назад позиция на тялото стимулира по-дълбоко дишане, захранва клетките с кислород и подобрява кръвообращението. Препоръчва се облегалката да се остави в свободно движение, за да може тялото периодично свободно да се отпуска назад. За пълноценното използване функционалността на синхронния механизъм, съпротивлението при наклон на облегалката трябва да съответства на теглото на потребителя.

Механизъм Auto

Силната страна на механизъм Auto е автоматичното регулиране на силата, с която облегалката подкрепя тялото при облягане според теглото на потребителя, без да са необходими допълнителни настройки.
Всички необходими регулации се осъществяват посредством един лост от дясната страна на седалката.

Синхронният механизъм Auto разполага с:

 • Автоматично регулиране силата на люлеене според теглото на потребителя
 • Ъгъл на наклона на облегалката – 20⁰
 • 5 позиции на заключване на облегалката
 • Функция Антишок
 • Регулация височината на седалката
 1. Натискането на бутона заключва / отключва люлеенето на седалката и облегалката
 2. Завъртането на лоста регулира височината на стола

Механизъм Epron

Синхронният механизъм Epron е бюджетен вариант, който спестява от многобройните настройки, но все пак осигурява нужната ергономия на работа. Подходящ за случаите, в които столът се използва от един човек и няма нужда от постоянна настройка на силата на люлеене.
Регулирането на силата на люлеене се извъшва посредством винт под седалката.  Височината на седалката се регулира посредством лост от дясната страна на седалката, а заключването в една от четирите позиции на облегалката се настройва с лост от лявата страна.

Синхронният механизъм Epronразполага с:

 • Настройка според теглото на потребителя посредством винт
 • 4 позиции на фиксиране наклона на облегалката
 • Функция Антишок
 • Регулация височина на седалката
 1. Повдигането на лоста нагоре регулира височината на стола
 2. Завъртането на лоста заключва / отключва люлеенето на облегалката в 4 позиции
 3. Завъртането на винта засилва / отпуска силата на съпротивление при люлеене